Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego 01 (Gubrynowicz).djvu/420

Ta strona została przepisana.
VI.

Autograf »Grobu Agamemnona«, będący dzisiaj własnością Biblioteki im. Ossolińskich we Lwowie, jest nakreślony na arkuszyku białego papieru in 4°; przed wierszem jest w autografie urywek z »listu do autora Irydyona«, przekreślony, poczem następuje tytuł:

UŁAMEK Z GRECKIEJ PODRÓŻY.
GRÓB AGAMEMNONA.

Odmianki są następujące:
51. wielką pieśnią || hymnem, pieśnią R. 81. W R po »wichrze« jest »i«. 84. wielką || z wielką R. 90. gdzie widmo || (co nie ma) R. 91. Dla małowiernych serc — podobne || (Bom jest z ojczyzny, co podobna) R. W R po w. 99. następuje początek zwrotki przekreślony:

(Na Termopilach — jakąbym zdał sprawę
Gdyby)

144. jedyny || jak jaki R. 152. w proch ją || proch (jej) R.

VII.

Na urywku autografu »Beniowskiego«, będącym w posiadaniu dr. A. Łozińskiego we Lwowie, wpisany jest następujący fragment:

W odludnym mieszkał zamku na Karpatach
Człowiek... nazwany Eolionem... młody,
Sam... w ponadziemskich latający swiatach,
Piękny... anielskiej na twarzy pogody,
Dumny — jakby się urodził w szkarłatach,        5
Bogaty... pięknej i pańskiej urody,
Dziwak.. wizyonarz wielki... który chował
Niemca... ażeby z nim filozofował...