Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego 01 (Gubrynowicz).djvu/422

Ta strona została przepisana.
IX.

Autograf listu Słowackiego do Krasińskiego, stanowiącego przedmowę do »Balladyny«, posiada Biblioteka im. Ossolińskich we Lwowie; obejmuje on dwie kartki in 4°. W autografie odmianki są następujące:
W tytule: Po »kochany poety ruin« jest (autorze Irydjona).
11. śpiewak || (Rapsoda) R. 17. W R po »wychodzi« jest (ona). 23 W R po »swoich« jest (nadto). 25. rumianym chłopie || (Grabku) R. 43. ciżbą gwarzącą || (tłumami) (ciżbą) R. 44. W R po »tłumy« jest (i) ułożyły się (ich czyny). 66. W R po »prorockie« jest (i smutne). 96. W R przed »Balladyną« jest (tragedyę).
W R jest data: Paryż d. 9 lipca 1839 r.

X.

Urywek autografu »Lilli Wenedy«— a mianowicie akta piątego od w. 228. do końca — i autograf listu do autora »Irydyona« są obecnie w Bibliotece im. Ossolińskich we Lwowie. Autograf obejmuje trzy kartki in 4°, »list« rozpoczyna się na trzeciej stronicy po tekscie »Lilli Wenedy«. Część »listu«, zupełnie zamazana atramentem, nakreślona jest na osobnej karcie razem z »Grobem Agamemnona«.
W autografie »listu« — są następujące odmianki:
8. nową scenę || (nowy teatr) R. 39. przylazły || (przybiegły) R. 43. jasnieje || się błyszczy R. 76. odpędził || odegnał R. 106. W R po »i« jest (za). 110. na końcu księgi || (przy) końcu (Lilli Weneely) R. 119. Chilon || Chilonu R. 126. W R po »chłopiąt« jest (z czerwonemi policzkami); tłukących || obijających H. 129. spłonione || okryte R. 148. srebrnej białości || (biała) n 149. zieleni || (zieloności) R. 150. W R po »opowiedziała« jest (mi). 152. własnego || (swego) R. 165. W R po »co« jest (robi). 173. tworząc ów mit jedności || (myśląc o dwóch Wenedach, którzy my-