Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego 01 (Gubrynowicz).djvu/432

Ta strona została przepisana.
TOM VII.

W objaśnieniach str. 470 do w. 422 należy dodać: »mowa tu o gatunku tytoniu, wyrabianym dawniej w Rosyi, stąd zakurzyć wagsztafy = zapalić tytoń.

TOM VIII.
str.
241
w.
184 jest,
ma być
jak
»
347
»
8 od dołu umarzy,
ma być
zamarzy


TOM IX.
str.
12
w.
260 czytaj: harcerzem.
»
16
po w.
385 z. Cygali czytaj: Goniec
»
17
w.
418 po zawsze przecinek niepotrzebny
»
20
»
493 czytaj: Centaur.
»
45
»
1124
»
tu były
»
64
»
1637 z. wiecie czytaj: wiele.
»
108
»
117 czytaj: pełny.
»
128
»
26
»
pasterzowi.
»
154
»
618 zamiast słów »zostanie, o! czyń« przekreślonych w rękopisie, czytaj: Swierszcze spiewają.
str.
157
w.
681 należy skreślić: na.
»
160
»
770 czytaj: sen.
»
169
»
149 toś z. to, a 158 błysnęła z. tryskała.
str.
178
w.
109 czytaj: szalenica z. nawałnica.
»
180
»
152
»
Wczora z. Ten to.
»
190
»
411
»
swiecie z. ciałach.
»
331
»
80
»
Foru.
»
365
»
10 od dołu czytaj: K. 17 v. (a nie 18)
»
366
»
20 od góry I. II zamiast III.


TOM X.

Str. 429. ma być w tytule: »Pamiętnik z lat 1817 — 1832«. Tak również powinno być u góry stronnic następnych i w spisie rzeczy.