Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T2.djvu/175

Ta strona została przepisana.

A za ołtarzem straszna, trupia tajemnica;
       165 Między tobą niewierna a piekłem chowana...
O! straszliwa to ściana! boleśna to ściana!

(do Chmary.)

A wy — co tam byliście tego muru bliscy
Milczcie. — Et requiescat in pace! — I wszyscy
Precz stąd.

(Wychodzą wszyscy. Wojewoda ostatni żonę za ręk napół omdlałą wyciąga.)


KONIEC AKTU TRZECIEGO.