Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T2.djvu/373

Ta strona została przepisana.
SPIS RZECZY.
w tomie drugim zawartych.
Utwory J. Słowackiego z okresu dojrzałości
(1832—1842.)
Strona
1) 
Kordjan, część pierwsza trilogji.
 
  
Spisek koronacyjny (wierszy 2388) 
 3—110
  
Przygotowanie (wierszy 303) 
 5—16
  
Prolog (wierszy 46) 
 17—18
  
Akt pierwszy (wierszy 500) 
 19—38
  
Scena pierwsza (wierszy 336) 
 19—31
  
Scena druga (wierszy 110) 
 31—36
  
Scena trzecia (wierszy 54) 
 36—38
  
Akt drugi (Wędrowiec) wierszy 299 
 39—52
  
Akt trzeci (Spisek koronacyjny) (w. 1240) 
 53—110
  
Scena pierwsza (wierszy 72) 
 53—56
  
Scena druga (wierszy 1) 
 57
  
Scena trzecia (wierszy 46) 
 57—59
  
Scena czwarta (wierszy 368) 
 60—76
  
Scena piąta (wierszy 176) 
 76—83
  
Scena szósta (wierszy 169) 
 83—92
  
Scena siódma (wierszy 75) 
 92—96
  
Scena ósma (wierszy 121) 
 96—101
  
Scena dziewiąta (wierszy 201) 
 101—109
  
Scena dziesiąta (wierszy 11) 
 109—110
2) 
Mazepa, tragedja w pięciu aktach (wierszy 1288) 
 111—197
  
Akt pierwszy (wierszy 316) scen piętnaście 
 113—133
  
Akt drugi (wierszy 379) scen dwanaście 
 134—151
  
Akt trzeci (wierszy 234) scen cztery 
 152—165