Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T2.djvu/374

Ta strona została skorygowana.
SPIS RZECZY.Strona
  
Akt czwarty (wierszy 342) scen dziesięć 
 166—183
  
Akt piąty (wierszy 217) scen dziewięć 
 184—197
3) 
Balladyna, tragedja w pięciu aktach (wierszy 3407) 
 199—362
  
Do autora Irydjona (wierszy 110) 
 201—120
  
Akt pierwszy, trzy sceny (wierszy 821) 
 207—240
  
Akt drugi, dwie sceny (wierszy 534) 
 241—266
  
Akt trzeci, scen pięć (wierszy 799) 
 267—307
  
Akt czwarty, scen pięć (wierszy 559) 
 308—333
  
Akt piąty, cztery sceny (wierszy 584) 
 337—360
  
Epilog (wierszy 30) 
 361—362