Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T4.djvu/009

Ta strona została skorygowana.
DZIEŁA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
WYDAŁ
Dr. HENRYK BIEGELEISEN.
Z 7-ma portretami, 4-ma rysunkami poety, 4-ma podobiznami
autografów i tablicą porównawczą tekstu.
Tom IV.
Wydanie w 100 numerowanych egzemplarzach.
LWÓW.
NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ.
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
1894.