Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T4.djvu/373

Ta strona została przepisana.

wyższy jednym idei stopnikiem na świecie a stad potrzebny Bogu w spełnieniu jego woli na ziemi.
Idei każdy człowiek służyć może. A jeżeli jest jedna i najwyższa! w celu ostatecznym stworzenia całego zamknięcia ∞ w nikim nie złamie sił, natchnień nie wystudzi, cnót nie uczyni bezużytecznemi... ale wszystko to jako wielka duchowa Osoba będzie obracała w krew jedną i w siłę narodu.
Powtarzam! tak jako Anglia: która rośnie dziś każdym zegarmistrzem i każdym kredytem kupca i każdym majtkiem i każdym ministrem... a człowiekowi żadnemu nie oddaje całkowicie ducha swego, ale Idei.
Wy którzy w kontrakcie spółecznym albo w Jezuityzmie albo w konstytucyjnych machineryach szukacie sił waszych... dla czegóż nie myśleliście o wyjęciu z dusz waszych dawnéj polskiéj Idei!: która była zbudowaniem kraju na wolności Ducha ludzkiego! z zastrzeżeniem wolności dla wszystkich świętych z ducha zaprzeczeń, a która bez zgody duchów trwać w żaden sposób nie mogła.
O świętą duchową wolność chodziło ojcom naszym, o formę Rządu... która w przywidzeniu Bożém musi koniecznie nastąpić i być uczynioną przez narody.
Prawo położyli, jakoby z oczekiwaniem przyjście Chrystusa.
Bo oto Chrysts przyszedłszy w starożytnéj Ojeów naszych ojczyznie, choćby się był w najniższym na ziemi obywatelu rodził, podług praw ojczyzny położyć mógł veto swoje święte prze-