Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T4.djvu/433

Ta strona została skorygowana.

Wezwany i z miłością tu zaproszony przez kilku braci moich abym myśl moją, w sprawie przyszłego powstania narodowego, objawił: pozwolcie: że zapytam naprzód: czy już jako klub zebrani tu jesteście? bo w takim razie, przeciwny klubowi, zgody zaś waszéj mieszać nie chcąc, żadnego nie miałbym prawa, z myślą nową, na naradę prywatną i nie przy drzwiach otwartych odbywającą się, przychodzić.
(Tu jeden z członków zebrania oświadczył: że chociaż istotnie zamiarem zebranych jest: zawiązanie klubu; wszakże nie przeszkadza to proponowaniu nowych opinij, których zgromadzenie chętnie wysłucha. A wtenczas, brat nasz tak daléj mówił.)
Wiadomo wam wszystkim, M. Panowie, że w formowaniu się kryształu, pierwszy atom i zawiązek z którego kryształ powstać ma, już ten kształt i tę formę zachowuje, która następnie kształtem i formą całego kryształu staje się, i we wszystkich się częściach jego powtarza. Prawo to, z natury wzięte, przewodniczyć powinno wszelkim organizowaniom się ducha w ludzkości. Ani forma, ani nawet nazwisko téj formy, nie może być obojętném. Widzieliście sami w ostatnich wypadkach Francyi, jak lud w tém słowie: republika rozmi-