Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego T4.djvu/444

Ta strona została przepisana.
Strona
8)  Król Duch. Rapsod pierwszy (1423)
Pieśń pierwsza (wierszy 519)
Pieśń druga (wierszy 568)
Pieśń trzecia (wierszy 336)
373—420
375—391
392—409
410—420
9)  Głos brata J. Słowackiego do zgromadzonych i w klub zawiązać się chcących Polaków, przedstawiający potrzebę przyjęcia nowéj formy konfederacyjnéj (19 marca 1848 r.) (wierszy prozą 295) 421—432