Strona:PL Goethe - Poezye (tłum. Zathey).pdf/5

Ta strona została uwierzytelniona.
POEZYE
GOETHEGO
(WYBRANE)
tłómaczył
HUGO ZATHEY.
I
W KRAKOWIE,
W DRUKARNI „CZASU“ POD ZARZĄDEM J. ŁAKOCIŃSKIEGO
1879.