Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/275

Ta strona została przepisana.


W krótkim czasie ci cała zachwaści się niwa.
Lecz teraz o czem innem. Młodzik ślepy bywa
Na brzydotę kochanki, ba, podziwia wady:
       40 Balbin i polip Hagny[1] za liczne przykłady.
O, niechże takie błędy w przyjaźni zakwitną
I niech im nazwę cnota wymyśli zaszczytną!
Niech tak. jak ojciec wady synalka pokrywa,
I błąd się przyjaciela inaczej nazywa.
       45 Zez maleńki dla ojca, gdy syn świdrowaty;[2]
Niskiego wzrostu tylko — Syzyf karłowaty,[3]
Co to na świat się wyrwał znacznie krótszym szlakiem.[4]
Krzywonóg niechaj nigdy nie zwie się raciakiem,
Sknery niema, jest tylko człek rządny, ściśliwy;
       50 Natrętny — o przyjaciół dbały i troskliwy.
Jest gbur szorstki, a przytem w słowach nie przebiera:
Cywilna to odwaga i — otwartość szczera,
Porywczość — święty zapał. To na moje zdanie
I kojarzy przyjaźnie i przedłuża trwanie.
       55 Ale my odwracamy w lot cnoty na nice
I najczystszą osadem brukamy donicę.
Poczciwy, cichy, wszystkim dogodzić się stara:
Wnet u nas ociężały i tępy niezdara.

  1. W. 40. Balbin — bliżej nie znany. Hagna, Hagne — nazwa wyzwolenicy, libertyny; polip w nosie, szpecący twarz.
  2. W. 45. Zez — wyraz słabszy, świdrowaty — mocniejszy.
  3. W. 46. Syzyf — nazwa karzełka, należącego do triumwira M. Antoniusza.
  4. W. 47. ...krótszym szlakiem — poroniony przedwcześnie.