Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/28

Ta strona została przepisana.


Dziś on cię kocha, i płochą i zwodną,
       10 Za wierną mając i kochania godną,
Nieświadom, co go jutro czeka:
Złotkoś ty szczere — lecz zdaleka!

Jam już tablicę[1] wotywną na ścianie
Zawiesił świętej, na niej to pisanie:
       15

»Dar władcy morza niebogaty

»Składa rozbitek, mokre szaty«.


VI[2]
CO JA ŚPIEWAM?

Przewagi i triumfy twoje, bohaterze,
Wyśpiewa ci mój Warjusz[3], co ton górny bierze,
Jak na lądzie i morzu pod twoją buławą
Hufce okryły się sławą.

  1. W. 13. Jam już tablicę... — Był zwyczaj, że uratowany rozbitek zawieszał na znak swej wdzięczności szaty z stosownym napisem w świątyni jakiegoś boga morskiego (tu Neptuna).
  2. VI. —,Warjusz wyśpiewa twoje, Agryppo, przewagi na lądzie i morzu. Ja, ptak niskiego lotu, pomniejszyłbym przez nieudolność twoje i Cezara czyny. Biesiady i bezkrwawe par zakochanych walki — oto, co ja śpiewam‘.
    Pieśń sławi, chociaż ubocznie, M. Wipsanjusa Agryppę, przyjaciela i pomocnika Augusta.
  3. W. 2. WarjuszL. Varius Rufus, poeta, przyjaciel Wergilego i Mecenasa, któremu Warjusz polecił naszego poetę. Obok tematów epickich uprawiał także tragedję; zdaje się, że »krwawe Pelopsa dzieje« (w. 8) są parafrazą