Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/315

Ta strona została przepisana.


Ni raz, drugi, dziesiąty na scenę wychodzi.
Sprytnej kurwie, Dawowi, co Chremesa zwodzi,[1]
Każesz gwarzyć w swych księgach, sam, z żywych jedyny,
       50 Mój gładziutki Fundami[2] Polljon[3] królów czyny
Śpiewa, trzykroć tupając;[4] epos bohaterskie
Nuci Warjusz, arcymistrz, słodkie zaś, pasterskie
Wergilemu wieśniacze zleciły Kameny.
Ja w satyrze próbować mogłem tylko weny,
       55 Ćmić Ataksa[5] i innych próby nieudałe.
Przed twórcą czołem; nigdy me myśli zuchwałe
Z głowy mu nie zdzierały zaszczytnej korony.
Lecz się rzekło, że płynie, jak potok zmącony,
I że plew się w nim więcej, niż ziarna, obierze.
       60 A ty, uczony, niceś nic zganił w Homerze?
Na Akcjusza[6] tragika Lucyl się nie gniewa?
Lichych Ennjusza[7] wierszy nigdyż nie wyśmiewa?


  Minerwy na Awentynie, wedle innych w świątyni Muz,
  czyli Kameh; Horacy trzymał się zdala od lego klubu.

 1. W. 48. Dawus, chytry niewolnik i starzec Chremes — stałe figury w kumedji greckiej a następnie fabulae pallialae tj. w komedjach tłomaczonych i przerabianych przez autorów łacińskich.
 2. W. 50. C. Fundanius, współczesny Horacemu komedjopisarz; por. II 8, 19.
 3. W. 50. Asinius Pollio, por. P. II 1.
 4. W. 51. trzykroć tupając — tj. silniej akcentując w drugim, czwartym i szóstym jambie tragicznego trymetra.
 5. W. 55. AtaksaP. Terentius Varro z Ataks (w połudn. Gallji) pisał nieudolne satyry.
 6. W. 61. L. Accius — największy tragik rzymski (ur. 170, um. w pocz. I w. przed Chr.)
 7. W. 62. Q. Ennius, właściwy twórca artystycznej literatury rzymskiej, ur. 239, um. 169 przed Chr.