Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/317

Ta strona została przepisana.


       85 Wytupana z pogardą Arbuskula[1] rzecze.
Niech się tam na mnie pluskwa Pantyli[2] rozwścieczę,
Niech szarpie, gdy mnie niema, Demetry,[3] niech łupi
Ze skóry Hermogena gość, Fannjusz[4] głupi:
Nie dbam; mnie Warjusz z Plotym,[5] Mecenas, Wergili,
       90 Walgjusz,[6] zacny Oktawi,[7] towarzysze mili,
Fuskus, obaj Wiskowie[8] niech chwalą, na względzie
Swej przyjaźni nie mając; tyś także w tym rzędzie,
Pollionie,[9] Messalo z bratem,[10] duchem górni,
I ty, Serwi[11] z Bibulem,[12] i ty, zacny Furni,[13]

 1. W. 85. Arbuscula — słynna mima, o której także Cyceron wspomina.
 2. W. 86. Pantilius — zapewne jakiś współczesny gramatyk i krytyk z pod ciemnej gwiazdy.
 3. W. 87. Demetrius, por. w. 26.
 4. W. 88. Fannius — nadęty poeta, stały gość Hermogenesa, por. I 4, 21.
 5. W. 89. Plotius Tucca i Varius — wykonawcy testamentu Wergilego.
 6. W. 90. Valgius, któremu poświęcona P. II 9.
 7. W. 90. Octavius, — historyk, umarł młodo.
 8. W. 91. Fuskus, zob. I 9, 61; obaj Wiskowie.Wedle scholjasty dwaj bracia Visci, obaj poeci i krytycy.
 9. W. 93. Pollio, por. P. II 1.
 10. W. 93. M. Valerius Corvinus Messala, według Kwintyljana, jeden z najlepszych mówców; brat — L. Gellius Publicola konsul r. 36.
 11. W. 94. Serwi — zapewne syn znakomitego prawnika Serwjusa Sulpicjusa, szwagier Messali; o jego erotykach wspomina Owidjusz (Trist. II 1, 441).
 12. W. 94. C. Calpurnius Bibulus, pasierb Brutusa, syn Porcji, która była za Kalpurniusem Bibulem, konsulem r. 59.
 13. W. 94. C. Furnius, mówca i historyk.