Strona:PL Horacy - Poezje.djvu/73

Ta strona została przepisana.


Wspólna nawet togi zmiana[1].
       10 Kredą podkreślmy[2] ten dzień pożądany,
Dzban postawmy wedle dzbana,
I nuż w salijski pląs[3] i skoczne tany!

W trackiem piciu[4] Bass z radości
Zaćmi Damalę — a żłopie bestyjka! —
       15

Będzie dosyć róż dla gości,

I trwały opich i wątła lilijka.

Któż pijanych ócz nie wryje
W piękną Damalę, niemych, a tak głośnych?
Lecz mu jej nikt nie odbije,
       20 Bo przytulniejsza od bluszczów miłośnych[5].

  1. W. 9. togi zmiana. — Chłopiec rzymski nosił do 14-go roku życia strojną togę wyższego urzędnika, toga praetexta, którą składał, wstępując w szeregi obywateli, nie bez ukrytej myśli, że ją sobie znów zdobędzie zasługą. Równoczesne składanie togi możnaby porównać z koleżaństwem tych, co razem zdają egzamin dojrzałości.
  2. W. 10. Kredą podkreślmy — Kolor biały był u Rzymian symbolem radości.
  3. W. 12. salijski pląs — taniec kapłański Skoczków, Salii.
  4. W. 13. w trackiem piciu — Pijaństwo Traków weszło w przysłowie.
  5. W. 20. od bluszczów miłosnych — tj. wijących się koło drzewa.