Strona:PL Józef Ignacy Kraszewski-Capreä i Roma Tom II.djvu/008

Ta strona została uwierzytelniona.
Pozwolono drukować z obowiązkiem złożenia w Komitecie
Cenzury prawem oznaczonéj liczby exemplarzy.
Wilno, 8 Marca 1860 roku.
Cenzor, Paweł Kukolnik.