Strona:PL Józef Ignacy Kraszewski - Nowele, Obrazki i Fantazye.djvu/003

Ta strona została uwierzytelniona.


Józef Ignacy Kraszewski


Nowele, Obrazki
i Fantazye.
Poprzedzone wstępem krytycznym
PRZEZ
PIOTRA CHMIELOWSKIEGO.

WYDAWNICTWO
S. LEWENTHALA
WARSZAWA
SKŁAD GŁÓWNY
u  K.  FISZLERA
ul. Ś-to Krzyska Nr 5.