Strona:PL JI Kraszewski Dzieci wieku.djvu/164

Ta strona została skorygowana.

Дозволено Цензурою.
Варшава, 11 Іюля 1885 года.


Warszawa. — Druk. S. Orgelbranda Synów, Bednarska Nr. 26