Strona:PL Jan Kasprowicz-Dzieła poetyckie t.1.djvu/015

Ta strona została uwierzytelniona.


Niniejsze Dzieła Jana Kasprowicza są pierwszem zbiorowem wydaniem utworów poety, dokonanem za jego wskazówkami i pod jego okiem. Złożyły się na nie prawie wszystkie oryginalne poezye autora, ogłoszone przed ostatnim ich zbiorkiem »Chwile« (Lwów, 1911), wyjąwszy »Marchołta«; poeta nie życzył sobie umieszczenia nieskończonego jeszcze poematu. Całość zebranej tu twórczości, którą niebawem omówi studyum Zygmunta Wasilewskiego, poprzedza wydawca bibliografią, rozpadającą się na dwa główne działy: I. Bibliografię utworów drukowanych w czasopismach i II. Bibliografię utworów w wydaniach książkowych.
Bibliografia, do której zupełności wydawca nie rości sobie pretensyi, nie wymaga osobnych objaśnień. Nadmienić jedynie wypada, że przy niektórych utworach podano datę ich napisania, zaczerpniętą z rękopisów autora. Po bibliografii przytoczono w skróceniu poezye Kasprowicza, dotąd drukiem nie ogłoszone, pochodzące z najpierwszej epoki jego twórczości.
Lwów 15 grudnia 1911 r.

Ludwik Bernacki.