Strona:PL Jan Kasprowicz-Dzieła poetyckie t.1.djvu/022

Ta strona została uwierzytelniona.
XII
BIBLIOGRAFIA

19. Na skrzydłach tęsknoty. Dzieła IV, s. 90. (Życie. Warszawa. Nr 17; 16 (28) kwietnia 1888 r., s. 217: Z sonetów. III. Na skrzydłach tęsknoty).
20. Z chałupy. Dzieła I, s. 23—43. (Głos. Warszawa. Nr 27, 28, 30—32; 25 czerwca (7 lipca), 2 (14) lipca, 16 (28) lipca, 23 lipca (4 sierpnia), 30 lipca (11 sierpnia) 1888 r., s. 318—19, 330—1, 354, 365—6, 378—9: Z chałupy. Echa ze Szląska. — Sonetów ogółem 39, gdyż brak 34).
21. Na łące. Dzieła IV, s. 21. (Życie. Warszawa. Nr 31; 23 lipca (4 sierpnia) 1888 r., s. 429: Z melodyi wiosennych. — Kraj. Przegląd literacki. Dodatek do »Kraju«. Petersburg. Nr 14, 7 (19) kwietnia 1889 r., s. 8).
22. Życie! o życie. Dzieła IV, s. 22. (Życie. Warszawa. Nr 31; 23 lipca (4 sierpnia) 1888 r., s. 429: Z melodyi wiosennych).
23. O, zbliż się, śmierci! Dzieła IV, s. 113. (Przegląd tygodniowy. Warszawa. Nr 40; 18 (30) września 1888 r., s. 498: Z bolesnych chwil).
Data napisania: 3 IX 1888 r.


1889.

24. Demokryt. Dzieła IV, s. 85. (Życie. Warszawa. Nr 1; 24 grudnia (5 stycznia) 1888/9 r., s. 1: Z sonetów. Demokryt. — Silva rerum na pamiątkę festynu akademickiego w r. 1891. Lwów, 1891, s. 2).
Data napisania: 1 XII 1888 r.
25. Na rozdrożu. Dzieła I, s. 77—81. (Przegląd tygodniowy. Warszawa. Nr 1; 25 grudnia (6 stycznia) 1888/9 r., s. 4—5: Obrazy i obrazki chłopskie. I. Na rozdrożu).
Data napisania: Szymborze 21 XI 1888 r.