Strona:PL Jan Kasprowicz-Dzieła poetyckie t.1.djvu/024

Ta strona została uwierzytelniona.
XIV
BIBLIOGRAFIA

32. Ostatnia pociecha. Dzieła I, s. 113—117. (Przegląd tygodniowy. Warszawa. Nr 11; 4 (16) marca 1889 r., s. 151—152: Obrazy i obrazki chłopskie. IV. Ostatnia pociecha).
Data napisania: Lwów 23 II 1889 r.


33. Echium vulgare. (Żmijowiec pospolity). Dzieła I, s. 68—73. (Głos. Warszawa. Nr 13; 18 (30) marca 1889 r., s. 167—8: Z swojskiej flory. (Echa z Poznańskiego). VI. Echium vulgare. Żmijowiec pospolity).
Data napisania: Lwów 2 II 1889 r.


34. Chrystus. Dzieła III, s. 151—200. (Ateneum. Warszawa. 1889. Zeszyt za kwiecień, s. 86—90: Z poematu Chrystus. I. U stóp cysterny w Sychar. II. Ścięcie Jana Chrzciciela).


35. Salusia Orczykówna. Dzieła I, s. 239—288. (Głos. Warszawa. Nr 27—32; 24 czerwca (6 lipca), 1 (13) lipca, 8 (20) lipca, 15 (27) lipca, 22 lipca (3 sierpnia), 29 lipca (10 sierpnia) 1889 r., s. 338—340, 352—354, 364—5, 376—8, 388—390, 400—403: Salusia Orczykówna. Opowiadanie poznańskiego chłopa).
Data napisania: Ustęp III: 20 VIII 1888 r., ustęp V: Szymborze 6 X 1888 r.


36. Szły zbierać kłosy. Dzieła I, s. 109—112. (Przegląd tygodniowy. Warszawa. Nr 40; 23 września (5 października) 1889 r., s. 474: Obrazy i obrazki chłopskie. V. Szły zbierać kłosy).
Data napisania: Szymborze 8 XII 1888 r.