Strona:PL Puszkin Aleksander - Eugeniusz Oniegin.djvu/9

Ta strona została skorygowana.
ALEKSANDER PUSZKIN
EUGENIUSZ ONIEGIN
ROMANS WIERSZEM
(1822—1831)
PRZEŁOŻYŁ
LEO BELMONT
KRAKÓW
KSIĘGARNIA G. GEBETHNERA I SPÓŁKI
1902