Strona:PL Sue - Żyd wieczny tułacz.djvu/1259

Ta strona została przepisana.


Nazajutrz po tej scenie, Rodin z twarzy, jak się zdawało, triumfującą, oddał sam list na pocztę.
Na tym liście był napis:

Do pana Agrykoli Baudoin,
przy ulicy Brise-Miche, N. 2, w Paryżu.
(bardzo pilne).