Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1077

Ta strona została uwierzytelniona.

25.Jeźli żywiemy duchem, duchem i postępujmy.

26.Nie stawajmy się chciwi próżnéj chwały, jedni drugich draźniąc, jedni drugim zajrząc.


ROZDZIAŁ VI.
Którzy chcą Bogu służyć, mają między sobą spokojnie żyć, starszym poddani, poddanym łaskawi, kacerzów i ludzi przewrótnych się wystrzegając.

Bracia! jeźliby téż człowiek ubieżony był w jakim upadku, wy, którzy duchowni jesteście, nauczajcie takiego w duchu cichości, obaczając samego siebie, abyś i ty nie był kuszon.

2.Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusów.

3.Albowiem jeźli kto mniema, żeby czem był, gdyż niczem nie jest, sam siebie oszukiwa.

4.A każdy niech sprawy swojéj doświadcza, a tak w samym sobie tylko przechwalanie mieć będzie, a nie w drugim.

5.Bo każdy własne brzemię poniesie. [1]

6.A niech użycza wszystkich dóbr ten, który bywa nauczan w słowie, temu, który go naucza.

7.Nie błądźcie; nie da się Bóg z siebie naśmiewać; albowiem co będzie siał człowiek, to téż będzie żął.

8.Bo kto sieje na swem ciele, z ciała téż żąć będzie skażenie; a kto sieje na duchu, z ducha żąć będzie żywot wieczny.

9.A dobrze czyniąc nie ustawajmy; albowiem czasu swego żąć będziemy nie ustawając. [2]

10.A przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcéj domownikom wiary.

11.Baczcie, jakim wam list pisał ręką moją.

12.Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci was przymuszają obrzezować się, tylko aby krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.

13.Albowiem ani którzy się obrzezują, zakonu nie zachowywają, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.

14.A ja, nie daj Boże! abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.

15.Albowiem w Chrystusie Jezusie nic nie waży, ani obrzezanie, ani odrzezek, ale nowe stworzenie.

16.A którzykolwiek tego prawidła dzierżeć się będą, pokój nad nimi i miłosierdzie, i nad Izraelem Bożym.

17.Nawet niech mi się żaden nie przykrzy; albowiem ja piątna Pana Jezusowe na ciele mojem noszę.

18.Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia! Amen.


  1. 1.Kor. 3, 8.
  2. 1.Thes. 3, 12.