Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1096

Ta strona została uwierzytelniona.

9.Nie jakobyśmy byli mocy nie mieli; ale żebyśmy wam sami siebie na wzór dali, abyście nas naśladowali.

10.Albowiem i gdyśmy byli u was, tośmy wam opowiadali, iż, jeźli kto nie chce robić, niech téż nie je.

11.Bo słyszeliśmy, iż niektórzy niespokojnie chodzą między wami, nic nie robiąc, ale dwornie się sprawując.

12.A tym, którzy takowi są, opowiadamy i prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby z milczeniem robiąc, swój chleb jedli.

13.A wy, bracia! nie ustawajcie dobrze czyniąc. [1]

14.A jeźli kto nieposłuszny słowu naszemu, przez list tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził.

15.A nie poczytajcie jako nieprzyjaciela, ale upominajcie jako brata.

16.A sam Pan pokoju niech wam da pokój wieczny na wszelkiem miejscu. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.

17.Pozdrowienie ręką moją Pawłową: który jest znak w każdym liście: tak piszę.

18.Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.LIST PIERWSZY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
TYMOTHEUSZA.


ROZDZIAŁ I.
Na przełożone zależy rzeczy szkodliwe obcinać, potrzebne siać wprawdzie i miłosierdziu.

Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa podług rozkazania Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadzieje naszej;

2.Tymotheuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. [2]

3.Jakom cię prosił, abyś został w Ephezie, gdym szedł do Macedonii, abyś opowiedział niektórym, żeby inaczéj nie uczyli,

4.Ani się bawili baśniami i nieskończonem wyliczaniem rodzajów, które raczéj gadki przynoszą niż zbudowanie Boże, które jest w wierze.

5.A koniec przykazania jest miłość z czystego serca i sumnienia dobrego i wiary nieobłudnéj.

6.Od których niektórzy obłądziwszy się, obrócili się ku próżnomówności,

7.Chcąc być nauczycielmi zakonu, nie rozumiejąc ani, co mówią, ani, o czem twierdzą.

8.A wiemy, że dobry jest zakon, jeźliby go kto przystojnie używał: [3]

9.Wiedząc to, iż zakon nie jest postanowion sprawiedliwemu, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznym, złośliwym i sprośnym, ojcomordercom i matkomordercom, mężobójcom,

10.Porubnikom, Sodomczykom, wolnych ludzi przedawaczom, kłamcom i krzywoprzysiężcom, i jeźli

  1. Gal. 6, 9.
  2. Dzie. 16, 1.
  3. Rzym 7, 11.