Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/355

Ta strona została przepisana.

ników i jak z Lechem, tak i z Przeglądem Słowiańskim nie miał Chociszewski szczęścia; wyszło go tylko 13 numerów.
Dłużej, bo od r. 1881—1883 utrzymał się Dwutygodnik dla kobiet, pismo beletrystyczne i naukowe, zawierające rozprawy o zadaniu i pracy kobiet, notatki z dziedziny nauk przyrodniczych i hygieny, powieści, artykuły literackie, sprawozdania z koncertów i teatru. Pismo to wychodziło w Poznaniu nakładem i pod redakcyą Teresy Radońskiej.
Posłaniec ś. Józefa, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1881 r., wychodził pod redakcyą ks. W. Kałkowskiego z Ostroroga, a miał na celu szerzenie czci ś. Józefa.

Kronika żałobna.

Dnia 30 stycznia 1881 r. umarł ks. Franciszek Ksawery Malinowski w Komornikach pod Poznaniem. Urodzony 23 listopada 1807 r. w ziemi michałowskiej, w Golubiu, gdzie ojciec jego był burmistrzem, kształcił się u OO. Bernardynów w Skąpem w Królestwie Polskiem, potem u OO. Reformatów w Żerominie, następnie w szkołach wojewódzkich w Płocku, wreszcie w gimnazyum XX. Pijarów w Warszawie, poczem wstąpił do seminaryum w Pelplinie. Porzucił je jednak 1830 r. i zaciągnął się do 2 pułku strzelców konnych, którego rezerwa stała w Łowiczu. Wyuczywszy się mustry i obrotów wojskowych, przydzielony został do kancelaryi wojskowej. Po upadku powstania był przez kilka lat nauczycielem domowym w Królestwie, wreszcie powrócił do Pelplina. Po wyświęceniu na księdza, otrzymał najprzód probostwo w Czażu nad Wisłą, potem w Wałdowie pod Sempolnem, gdzie przebył lat 10, piastując zarazem urząd dziekana tucholskiego. Nie mogąc znieść germanizatorskich rządów biskupa Sedlaga, przeniósł się do W. Księstwa Poznańskiego, gdzie otrzymał od arcybiskupa Przyłuskiego posadę penitencyarza katedralnego w Poznaniu, a 1853 r. probostwo w Komornikach.
Już w szkołach przykładał się pilnie do nauki języków, a później, poznawszy sanskryt, badał języki słowiańskie na drodze porównawczej. W r. 1856 wezwał wydawców Słownika polskiego, Lindego i Orgelbranda, do zaprowadzenia