Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/370

Ta strona została przepisana.

Rok 1883.
Walka o język polski. Wiece.

Dnia 16 stycznia 1883 r. złożyli posłowie ks. dr. Stablewski i Kaźmierz Kantak w imieniu Koła polskiego do biura sejmowego następujący wniosek:
Izba deputowanych zechce w osobnej uchwale zawezwać królewski rząd, iżby przedsięwziął odpowiednie kroki,
I. aby w wyższych zakładach naukowych, seminaryach nauczycielskich i szkołach średnich
a) zaprowadzono dla uczniów narodowości polskiej język ojczysty, jako język wykładowy w duchu instrukcyi ministeryalnej, wydanej na podstawie rozkazu gabinetowego z dnia 20 maja 1842 r.
b) nauki zaś religii katolickiej, która od lat 10 w największej części gimnazyów i szkół realnych W. Księstwa Poznańskiego w wyższych klasach częściowo, a w niższych wcale udzielaną nie bywa, znowu udzielać poczęto, znosząc równocześnie rozporządzenie ministeryalne z dnia 16 listopada 1872 r., i aby wykładano ją w ojczystym języku uczniów;
II. aby w szkołach elementarnych
a) zniesiono rozporządzenie z dnia 20 września 1872 r., z dnia 20 lipca i 27 października 1873 r., oraz na nich oparte środki, przez które język ojczysty jako wykładowy we wszystkich przedmiotach naukowych albo zniesiony albo ograniczony został,