Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/416

Ta strona została przepisana.

Z dawnych wojskowych zmarli:
dnia 6 marca Józef Długołęski, weteran z r. 1831,
dnia 10 maja Jan Napoleon Adam Malczewski, zapewne ostatni Napoleończyk; liczył lat 104, jeśli nie więcej, bo sam swego wieku dokładnie oznaczyć nie umiał. Wychowany w szkole wojskowej w Berlinie, jako porucznik pruski dostał się po bitwie pod Jeną do niewoli pruskiej 1806 r. Wstąpił potem do wojska francuskiego i był z Napoleonem na Elbie. Potem walczył 1831 r. Popadłszy w niewolę moskiewską, 47 przepędził na Sybirze. W r. 1882 powrócił z wygnania i zamieszkał w Poznaniu na Grobli pod nr. 21, gdzie profesor emerytowany J. Malczewski miał o nim staranie. W lipcu 1884 r. przeniósł się do Witkowa i tam życia dokonał.
Dnia 18 czerwca umarł Józef Cichocki-Brońkański, żołnierz z r. 1831, naoczny świadek śmierci Giełguda. Przybywszy do Księstwa, zmienił nazwisko i osiadł w Ostrowie, gdzie pracą i oszczędnością dorobił się mienia i zyskał ogólny szacunek współobywateli. Synem jego był ks. proboszcz Brońkański z Węglewa.