Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/513

Ta strona została przepisana.
Budziszewski Antoni, str. 111. Chłapowski Stefan, str. 45, 179, 306.
 —  Franciszek, str. 120.  —  Tadeusz, str. 49, 81, 134, 143,
 —  Jan, pułkownik, str. 45, 111,   204, 261, 262, 263, 287, 315, 328.
  115, 120.  —  dr., str. 468.
 —  Prot, str. 66.  —  str. 273.
 —  Stanisław, str. 111, 115. Chłopicki, str. 193, 341.
Budzyński Jan Nep., str. 281. Chmielowski Piotr, str. 399.
Bukowiecki August, major, str. 133. Chocieszyński, str. 264, 424, 425, 446.
 —  Julian, str. 46, 133, 173, 287, Chociszewski Józef, str. 47, 155, 257,
  288, 402, 415, 425, 471, 474.   292, 319, 320, 348, 349, 446, 478, 490.
 —  Maciej ks., 89, 90, 237, 280, Chodacki Faustyn, str. 106.
  435.  —  Witold, str. 106.
Bukowski Antoni, str. 470. Chodounsky, str. 395, 398, 399.
 —  Walenty, str. 122, 123. Chodowieccy, str. 156.
Bulewski, str. 27, 28. Chojnacki, str. 412, 421, 474.
 —  Ludw., str. 185. Chopin, str. 427.
Buski dr., str. 102, 415. Chosłowski Józef dr., str. 58, 352.
Buszkiewicz Jan Nepom., str. 471.  —  str. 226.
Buzek, str. 439.  —  dr., poseł, str. 237, 280.
Büchtemann, str. 421. Chotkowski ks., str. 285, 292, 294.
Chotomski, str. 129.
C.
Chrustowicz Wawrzyniec ks., str.
  277, 290.
Callier Edmund, str. 109, 110, 111, Chrzanowski Aleksander, str. 443.
  117, 119, 121, 128, 219, 257, 265,  —  Bernard, str. 404, 405.
  319.  —  L. z Krakowa, str. 48.
    Oskar, str. 257.  —  generał, str. 86, 201.
Campbell, str. 427. Chwaliszewski ks., str. 183, 435.
Castlereagh, lord, str. 63. Chyliczkowski, str. 73.
Chamer, str. 219. Cegielska Karola, str. 493.
Chastel, generał, str. 176. Cegielski Hipolit, str. 8, 27, 43, 47,
Chełkowski Franc., str. 226, 443.   48, 49, 54, 68, 69, 91, 140, 141,
Chełmicki Julian, str. 390, 477.   142, 145, 146, 179, 180, 182, 232,
Chiżyński Antoni, str. 450.   234, 379, 454, 465, 466, 467, 468.
Chlebowska, str. 398.  —  Stefan, str. 325, 387, 388, 390,
Chlebowski Leon, str. 470, 471.   420, 439, 443, 474, 475.
 —  Michał, str. 470. Celichowski Zygmunt dr., str. 277.
 —  str. 319. Cembrowicz Jan Stanisław, str. 123.
Chłapowska Barbara, str. 337. Cezar Tiberius, str. 52.
 —  Florentyna, str. 175. Cichocki-Brońkański Józef, str. 410.
 —  Józefa, str. 265. Cichowicz, mecenas, str. 425.
 —  Klementyna, str. 160, 161. Cielecki, str. 102.
 —  Marya, str. 485. Ciesielski Łukasz, str. 105.
 —  Zofia, str. 307.     Władysław, str. 105.
Chłapowski Dezydery, generał, str. Cieszkowski hr. August, str. 17, 51,
  6, 56, 71, 278, 306, 307, 326, 327,   52, 53, 62, 71, 72, 134, 141, 280, 325,
  428, 486.   395, 397, 398, 399, 402, 411, 447.
 —  Franc., str. 210, 324, 474. Cilski Kaźmierz, str. 121.
 —  Karol, str. 106. Ciński Wojciech, str. 116.
 —  Kaźmierz, str. 288, 289, 290, Cohran, lord, str. 220.
  301, 315, 324, 343, 435. Colmar, dyrektor policji, str. 376.
 —  Ksawery, str. 338. Cybichowski ks. biskup, str. 255,
 —  Ludwik, str. 306.   384, 435, 437, 461.
 —  Michał, str. 197. Cybulski Wojciech, str. 53, 168, 169.
 —  Stan., str. 65, 66, 145, 167, 217, Cywiński Anastazy, str. 222.
  230, 231, 232, 238, 239, 273, 290, Czajkowski Antoni, str. 121.
  339, 365, 428, 435, 440, 475,  —  Józef, str. 121.
  485.  —  Marceli, str. 121.