Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/519

Ta strona została przepisana.
Kawiecka Antonina, str. 113. Kohleis, str. 314.
Kayserlingówna hr. Adela, str. 463. Kolanowska Marya, str. 493.
Kaźmierczak Józef, str. 124. Kolanowski, str. 232.
Kaźmierski Maciej, str. 122. Kolany, str. 433.
Kaźmierz W., król polski, str. 184. Koliński Antoni, str. 176.
Kegel ks., str. 226. Kolska Albertyna, str. 221.
Keler dr., str. 8. Kołaczkowski Klemens, generał, str.
Kempner, str. 31.   249.
Kenneman, str. 253, 254, 412, 440.  —  str. 93
Keutzer Roman, str. 105. Kolajowicz, str. 159.
Kerbeć, generał, str. 484. Komierowski Roman dr., str. 184, 299,
Kessler ks., str. 215.   312, 323, 385, 461.
 —  Zygmunt, str. 114. Komorowska Anna, str. 470.
Ketteler, biskup, str. 214. Kompf dr., str. 226.
Kewicz, str. 358. Konarowski, str. 66.
Kętrzyński Wojciech, str. 128. Koncewicz dr., str. 6.
Kicek ks., str. 255, 433. Kondrateńka, major, str. 115.
Kicki, generał, str. 267. Kondratowicz Ludwik, str. 21.
Kierska Joanna, str. 192, 249, 351. Konieczka Jan, str. 121.
 —  Józefa, str. 470. Konieczny Wojciech, str. 116.
 —  Ludwika, str. 105, 237. Konstanda, generał, str. 113.
Kierski Emil, str. 152, 266. Konstanty W. książę, str. 75, 86, 89,
 —  Marcin, str. 297.   102, 151, 161, 162.
 —  Romuald, str. 328. Konstantynowski, str. 471.
 —  Telesfor, str. 161, 297. Kopernicki, podpułkownik, str. 118.
 —  Tomasz, str. 470. Kopernik Mikołaj, str. 246.
Kierszniewski ks. dziekan, str. 214. Kopp dr. biskup, str. 438.
Kinowski ks., str. 256. Korczyńska Marya, str. 116.
Klaczko J., str. 48, 428. Kormański Włodzimierz, str. 296.
Kleiner ks., str. 435. Korum Feliks ks. dr., str. 353.
Klemczyński Franciszek, str. 362. Korytkowski Ignacy, str. 480.
 —  Józef, str. 381.  —  Jan ks. oficyał, str. 54, 435, 437,
 —  Stanisław ks., str. 121, 381.   480, 481, 482.
Klepaczewski, str. 110. Korzbok Łącki Władysław, str. 126.
Kleszczyński Józef, str. 28. Korzeniowski J., str. 276, 432.
Klitzing, str. 274. Kościelska Kamila, str. 469.
Kloszczyński Sylwester, str. 124.  —  Michalina, str. 249.
Kłobukowski Aleksander, str. 101. Kościelski Adam, str. 443.
Kłosowski prof., str. 131.  —  Antoni, str. 105.
Kłossowski Mateusz, str. 258.  —  Bolesław, str. 128, 129, 130,
Kłoś Czesław, str. 405.   419.
Knebel, prokurator, str. 38.  —  Jan Nepomucen, str. 105.
Knesebeck v. Karol Fryderyk, baron,  —  Józef, str. 265, 277, 377, 389,
  str. 101.   390, 400, 440, 452, 469, 475.
Knopf, komisarz obw., str. 11. Kościuszko Tadeusz, str. 319.
Knorr, major, str. 333. Kosiewicz Benedykt, str. 460, 461.
Kobosimos, archimandryta, str. 409. Kosiński Amilkar, generał, str. 164,
Kochanowski Jan, str. 401, 402.   461.
Kociałkowski, str. 358.  —  Władysław, str. 128, 230, 463.
Koczorowski Adolf, str. 94, 95, 96, 99, Kosmowski, str. 420.
  175, 301, 315, 355. Kossecki Stefan, str. 20.
 —  Karol, str. 15. Kostański Ludwik, str. 116.
 —  Kaźmierz, str. 175. Kostecki, str. 93.
 —  Roman, str. 412. Koszczyński Władysław, str. 105.
 —  Stanisław, str. 124. Koszutska Michalina, str. 126.
 —  Tertulian, str. 175. Koszutski Hilary ks., str. 152, 360,
Koenigsmark hr., nacz. prezes, str.  —  Jan, str. 115.
  228, 244, 368.  —  Kaźmierz, str. 141.