Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/525

Ta strona została przepisana.
Offierski Stanisław, str. 355, 416, 418, Paruszewski Michał, str. 442.
  419, 420, 421, 422, 474. Pasek, str. 177.
 —  Władysław, str. 113. Paszkowski, str. 157.
Ogrodowicz, str. 111. Paten, str. 459.
Okoniewski Stanisław dr., str. 104, Patow, minister skarbu, str. 13.
  118, 149. Paulus, str. 105.
Okuliczówna Elżbieta, str. 61. Pawłowski Antoni, str. 105.
Olanowski Julian, str. 125.  —  Ludwik, str. 32.
Olejniczak, str. 125.  —  ks., str. 226.
Oleszczyński Wład. z Paryża, str. Pągowska Salomea, str. 103.
  26, 27. Pągowski Tadeusz, str. 165.
Olędzki Władysław, str. 219.  —  str. 121.
Olozaga, minister hiszpański, str. Penta, str. 372.
  206. Perkuhn, komisarz rządowy, str. 253.
Olszewski Franciszek, str. 116. Petrykowski Michał, str. 125.
Omera basza, str. 119.  —  Wojciech, str. 125.
Opalski, str. 113. Pfeiffer, dyrektor teatru, str. 22.
Ordęga Józef, str. 83. Pfitzner Antoni, str. 43, 449, 453, 469.
Ordon, str. 219, 431. Pfuel, generał, str. 378.
Orgelbrand, str. 349, 466. Piątkowski ks., str. 91.
Orkanow Edward, str. 32. Pieniążek, str. 111.
Orłowski Władysław, str. 121. Pieprz, str. 114.
Orsini, str. 37. Pietka, pułkownik, str. 249.
Opecio Baltazar, str. 360. Pilaski Juliusz, sędzia, str. 71, 167,
Osiński, str. 233.   211, 379.
Osowicki dr., str. 394. Pius IX, str. 181, 206, 284, 291, 301,
Ossowski, str. 455.   302, 303, 311, 340, 380.
Osten Lucyan, str. 404. Plater hr. Apolinary, str. 188.
Ostenówna Walerya, str. 170.  —  Cezary, str. 188, 428.
Ostroróg Jan, str. 53.  —  Kaźmierz, str. 188.
Ostrowicz ks., str. 290, 440.  —  S., str. 49.
Ostrowski Antoni, str. 87.  —  Stanisław, str. 71, 143, 261,
 —  Seweryn, str. 171.   263, 377.
Otton I cesarz, str. 203.  —  Władysław, str. 317.
Owsiński Aleksy, str. 121. Platon, str. 408.
Plewiński Antoni Jan, str. 122.
P.
Plewkiewicz dr., str. 197, 231, 263.
Plichta, str. 202.
Paczkowski Jan, str. 422. Pluciński, str. 134.
Paden W., str. 124.  —  Stan. dr., str. 443.
Padlewski Zygmunt, str. 94, 95.  —  mec., str. 454.
Palacz Jan, str. 231, 388, 389, 411. Plutarch, str. 408.
 —  Maciej, str. 432. Płachecka Franciszka, str. 114.
 —  Wawrzyn, str. 114. Pławiński, str. 105.
Palczewski, str. 332. Płońscy, str. 156.
Palewski Franciszek, str. 116. Płuszczewski ks., str. 73.
 —  str. 310. Podczaski Stan., str. 149.
Palicki dr. z Kościana, str. 42, 174.  —  Wład., str. 149.
Palombini, generał, 338. Podgórski Adam, str. 267.
Pałaszyński Leon, str. 125. Podlewska Anna, str. 381.
Pankowski Władysław, str. 125. Pogorzelska Maryanna, str. 126.
Paprzycki Stanisław, str. 470. Poklatecka Małgorzata, str. 113.
Papstein, str. 406. Pol Wincenty, str. 219.
Parczewski Erazm, str. 404. Polczyński, str. 114.
 —  Franc., str. 450. Poleski, str. 114.
 —  Józef, str. 66, 290, 454. Polewska Antonina, str. 486.
 —  Walenty, str. 118, 122. Polkowski Ignacy ks. kanonik, str.
 —  poseł, str. 280.   219, 246.