Strona:Stanisław Vincenz - Na wysokiej połoninie Pasmo I.djvu/223

Ta strona została skorygowana.O SYNU BIEDAKÓW DOBOSZU
MŁODZIUTKIM TA DUMANuty fłojery Doboszowej

\relative c'' {
\clef bass
\key c \major
\accidentalStyle Score.forget
\once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn
<c,, c'>1_"nuta stała"_"b. dudniąca" \bar ".|:"
\clef treble
\time 9/8
\grace dis''8 e4 e8 e8[ e e] e8[ e e] \bar "||" \break
\time 6/8 c,4 e8 c16[ g'16 c,8 g'8] c,4 e8 c16[ g'16 c,8 g'8] \bar ":|." c,2.  \bar "|." \break
\set Staff.explicitClefVisibility = #end-of-line-invisible
\clef bass
<c, c'>1_"nuta stała" \bar ".|:"
\clef treble
\time 4/4
% "pocięte" belki
e''16_"b. leciutko"[ dis
\set stemRightBeamCount = #1
e
\set stemLeftBeamCount = #1
d fis] e16[ d
\set stemRightBeamCount = #1
e
\set stemLeftBeamCount = #1
d f] e16[ d
\set stemRightBeamCount = #1
e
\set stemLeftBeamCount = #1
d f] e16[ d
\set stemRightBeamCount = #1
e
\set stemLeftBeamCount = #1
d f] \bar "|" \break
% 4. pięciolinia
c,4._"dudniąco" <g g'>8  c8[ g' c, g'] \bar "|" c,4. <g g'>8  c8[ g' c, g'] \bar "|" c,1 \bar "|."
}