Strona:Stanisław Vincenz - Na wysokiej połoninie Pasmo I.djvu/325

Ta strona została skorygowana.KSIĘGA III
DZIEJE SŁOBODY
czyli
KONIEC OPRYSZKOMNuty śpiewanki Pełechowej

\relative c'' {\clef treble
\key c \major
\accidentalStyle Score.forget
\once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn
g,1_"nuta stała" \bar "||"
\time 4/4
g'16[ ais b g] d4 g16[ ais b g] d4 \bar "|"
g16[ ais b g] c16[ c16 g8] c16[ b32 a32 b16 g16] d4 \bar "|" \break
g16[ ais b g] d8[ d] g16[ a b g] d4 \bar "|"
c'16[ b32 a32 b16 d,16] g16[ d b' d,] g32[ b g b] g8 d4 \bar "||" \break
c'16^"(albo takt 4-ty)"[ b32 ais32 b16 g16] d8[ d] g4 d4 \bar "||"
c'16[ b32 ais32 b16 d,16^"(albo takt 4-ty)"] g16[ d a' b] g32[ b g b] g8 g4 \bar "|."
}