Strona:Stanisław Vincenz - Na wysokiej połoninie Pasmo III.djvu/12

Ta strona została skorygowana.© by Irena Vincenz
Lausanne Switzerland
Wydanie na podstawie Barwinkowy wianek, Londyn 1979,
Oficyna Poetów i Malarzy, poszerzone o tekst
Opowieści o Żydowskim Kamieniu
po raz pierwszy odczytany z autografu.
Obwolutę, okładkę i wyklejkę projektował
Marek Zalejski
Redaktor
Andrzej Więckowski
Redaktor techniczny
Adam MałaszewskiINSTYTUT WYDAWNICZY PAX, WARSZAWA 1983
Wydanie I. Nakład 10 000+330 egz. Ark. wyd. 35; ark.
druk. 35,5. Papier druk. m./gł. kl. III, 65 g, 82✕104. Oddano
do składania w lutym 1982 r. Podpisano do druku i druk
ukończono w marcu 1983 r. Zam. nr 63/82 Z-83
Printed in Poland by
DRUKARNIA WYDAWNICZA
Kraków, ul. Wadowicka 8
Cena zł 370.—