Strona:Stanisław Vincenz - Na wysokiej połoninie Pasmo II Księga I.djvu/616

Ta strona została skorygowana.

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX, WARSZAWA 1982
Wydanie I. Nakład 10 000 + 330 egz. Ark. wyd. 36.5; ark.
druk. 38. Papier druk. m./gł. kl. III, 65 g, 82 ✕ 104. Oddano
do składania w lutym 1981 r. Podpisano do druku i druk
ukończono w styczniu 1982 r.
Zam. nr 2682/81. L-27
Printed in Poland by
DRUKARNIA WYDAWNICZA
Kraków, ul. Wadowicka 8
Cena zł 220.—