Strona:Władysław Orkan - Z tej smutnej ziemi.djvu/17

Ta strona została uwierzytelniona.


Piękniejsza — pani miast, Jerozolima.
Bo zdaje mu się, że stoi na szczycie
Głuchej Kalwarji, usłanej obficie
Grobami ofiar. A u stóp, w dolinie,
Cedron falami czerwonemi płynie...

I łzą boleści zachodzą Mu oczy,
Gdy patrzy w rzekę, co fale krwi toczy —

    Dzieło Modrzewskiego rozeszło się po świecie w trzech łacińskich wydaniach w 1551 — 1559 — 1563 r. Przetłomaczone zostało na język polski, niemiecki, francuski i hiszpański. Bodinus w XVIII rozdziale swej Republiki projektuje założenie banku narodowego podług planu Modrzewskiego. Żądanie opodatkowania majątku, a nie osoby, zaakceptował Bodinus również do Modrzewskiego. Autor „der Alberhinischer Münzstreitschrift“ a następnie Gresham, zwrócili uwagę na spostrzeżenie Modrzewskiego o ruchu monety.
    Hugo Grotius przypisuje wielką wagę dziełu Modrzewskiego.