Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/188

Ta strona została przepisana.

trzonéj, na któréj zbiegowie od wojsk niebieskich, rozboju dopuszczać się nie mogą; ponieważ téj drogi, jakby kary śmierci unikają. Dziwnym sposobem moje serce głęboko nasiąkło temi prawdami: gdym czytał listy „Najmniejszego z twoich Posłanników[1]“ i gdym dzieła twoje rozważał i podziwiał.


  1. I. Kor. 13, 9.