Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/2

Ta strona została skorygowana.Wyznania ś. Augustyna przez JX. Piotra Pękalskiego Ś. T. D. zakonu Kanoników regularnych Stróżów ś. Grobu Chrystusowego, na polski język przełożone, pilnie odczytałem, a znalazłszy iż tłumacz myślom ś. Augustyna, nigdzie opacznego lub Wierze świętéj przeciwnego znaczenia nie nadał, owszem one jasno i właściwie po polsku wysłowił, sadzę, że przekład ten nie bez pożytku wiernych może być drukiem upowszechniony.
Kraków dnia 5 Stycznia 1846 roku.
X. Mateusz Gładyszewicz
O. P. D. Kan. Katedr. Krakow. Cenzor
ksiąg duchownych.
IMPRIMATUR
Cracoviae die 7 Januarii 1846
LUDOVICUS ŁĘTOWSKI Eppus Joppensis
Adm. Gls Dioec. Cracoviensis
Za pozwoleniem C. K. Urzędu Cenzury w Krakowie.
Dzieło: Wyznania ś. Augustyna z łacińskiego na język polski przez JX. Piotra Pękalskiego D. Ś. T. zakonu Kan. Reg. Stróż. ś. Grobu Chrystusowego przełożone przeczytałem nie znalazłszy w niém nic, coby było na przeszkodzie do ogłoszenia go drukiem.
Warszawa dnia 11/23 Maja 1846 r.
X. J. Szczygielski
Cenzor ksiąg duch. Archyd. warszawskiéj.
IMPRIMATUR
Varsaviae die 25 Maii 1846 a.
ANTONIUS FIIAŁKOWSKI Eppus S.
Adm. Archid. Varsav.