Strona:Zielinski Historia Polski-Spisy.djvu/003

Ta strona została przepisana.
Hirszfeld Ludwik 326
Hitler Adolf 228-235, 239, 251, 255, 257, 262, 273, 279, 350
Hlinka Andrej 273
Hlond August 347
Hoetzendorf Conrad von 11
Hohenlohe 157
Holzer Jerzy 85, 127, 129, 130
Hołówko Tadeusz 227
Horthy Miklós, 260
Hossbach Friedrich 255, 257
House Edward Mandeli 52


Iłłakowiczówna Kazimiera 381
Irzykowski Karol 352, 366
Iwanowski J. min. 79
Iwaszkiewicz Jarosław 352


Jabłoński Henryk 71
Jamróz Józef 219
Jama-Połczyński Aleksander 352
Januszajtis Marian 68, 72, 168
Jastrun Mieczysław 355
Jasieński Bruno 326
Jaworowski Rajmund 134, 181, 197
Jaworski Władysław Leopold 13, 16
Jezierski Andrzej 379
Jędruszczakowa Hanna 289, 291, 294
Jędrychowski Stefan 355, 358
Jędrzejewicz Janusz 21 3, 337
Jodko-Narkiewicz Władysław 17
Jończyk Jan 298
Józewski Henryk 267
Judenicz Nikołaj N. 106
Juzwenko Adolf 108


Kaczmarek Jan 256
Kaczyński Zygmunt 129
Kakowski Aleksander 40, 57, 348
Karol I Habsburg 50
Karpiński Światopełk 360
Kasprzycki Tadeusz 247
Kellogg Frank Billings 200
Kessler Harry 58, 69
Kętrzyński Stanisław 176
Kiernik Włydysław 131, 210, 217
Kieszczyński Lucjan 221
Kirchmajer Jerzy 276
Kleeberg Franciszek 377, 378
Kleiner Juliusz 326
Kloskowska Antonina 331
Kniewski Władysław 163
Kobylański Tadeusz 329
Koc Adam 253
Kolbe Maksymilian 345
Kołarow Wasyl I 54
Kołczak Aleksander W. 106
Komarniclei Wacław 366
Konowalec Eugeniusz 138, 169, 212
Korczak Janusz 326
Korfanty Wojciech 17, 47, 56, 95, 96, 99, 100, 128, 129, 144, 145, 152, 154, 157, 210, 212, 213, 248, 252
Kormanowa Żanna 28
Korniłowicz Włydysław 347, 383
Kossak-Szczucka Zofia 381
Kostek-Biernacki Wacław 210
Koszutska Maria (Wera, Kostrzewa) 135, 164, 185, 223, 272
KościałkowshZyndram Marian 107, 246, 247
Kościuszko Tadeusz 39, 59
Kowalak Tadeusz 341
Kowalska Anna 355, 356
Kowalski Józef 223
Kowerda Borys 200
Kozak Antoni 248
Kozicki Stanisław 128
Koźniewski Kazimierz 347, 353
Krahelska Halina 356
Kreuger Iwar 156
Korfta Kamil 260, 261
Królikowski Stefan 135
Kruczkowski Leon 350, 355, 356
Krzyżanowski Adam 215
Kuk Karl 20, 25
Kulerski Wiktor 349
Kuryluk Karol 355
Kutrzeba Tadeusz 371, 376
Kwiatkowski Eugeniusz 193, 202, 247, 267, 385
Kwiatkowski Maciej 368


Lanckoroński hr. 329
Landau Ludwik 289
Landau Zbigniew 75, 120, 121, 124, 190, 206, 285, 286, 289, 290, 291, 328
Landy Adam 85
Langevin Paul 356
Lauer Henryk 136
Lec Stanisław Jerzy 355, 360
Lechnicki Zdzisław 215
Lechoń Jan 352, 381
Lenin Włodzimierz I. 21, 42, 64, 65, l13, 164
Leo Juliusz 15, 16
Leon XIII 129
Le Rond Henri L. 96
Leszczyński-Leński Julian 45, 136, 185, 223, 272
Leśmian Bolesław 381
Lewy Stefan 206