Strona:Zielinski Historia Polski-Spisy.djvu/008

Ta strona została przepisana.
 1. Maria Kosztuska (Wera, Kostrzewa) (II Zjazd...) / 135
 2. Z uchwał II Zjazdu KPRP (1923) (tamże) / 137
 3. Pierwszy prezydent niepodleglej Polski Gabriel Narutowicz (M. M. Drozdowski. op. cit.) / 146
 4. Prezydent Narutowicz opuszcza Sejm po złożeniu przysięgi (S. Arski, op. cit.) / 146
 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski (Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1975) / 147
 6. Marszałek sejmu Maciej Rataj, prezydent Stanisław Wojciechowski i premier gen. Władysław Sikorski (1923) (S. Arski, op. cit.) / 149
 7. Karykatura współczesna (A. Ajnenkiel, Od „rządów ludowych” do przewrotu majowego, Warszawa 1964) / 150
 8. Manifestacyjny pogrzeb robotników zabitych podczas zajść w Borysławiu w 1923 r. (S. Arski, op. cit.) / 151
 9. Premier Władysław Grabski (M. M. Drozdowski, op. cit.) / 155
 10. Wiec 1-majowy w Warszawie w 1925 r. (HPRR, t. I) / 163
 11. Schemat przepływu pożyczek i spłat długów wojennych po przyjęciu planu Dawesa w 1924 r. z banków amerykańskich przez Niemcy, Anglię, Francję z powrotem do Ameryki (T. H. Williams, op. cit.) / 174
 12. Demonstracja solidarności oficerów piłsudczyków w dniu imienin Piłsudskiego przed jego dworkiem w Sulejówku (1925). (S. Arski, op. cit.) / 179
 13. Gabinet Witosa, ostatni rząd polski przed zamachem majowym Piłsudskiego (tamże) / 181
 14. Piłsudski i gen. Orlicz-Dreszer po bezowocnym spotkaniu z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 184
 15. Brulion własnoręcznej relacji prez. Wojciechowskiego z rozmowy z Piłsudskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 186—187
 16. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki (II wojna światowa. Marsz ku wojnie, Warszawa 1978, dalej: Marsz ku wojnie) / 188
 17. Hala montażowa w fabryce traktorów Ursus (Przemysł i Handel” tygodnik 1918—1928, Warszawa 1928) / 191
 18. Rurociągi z huty „Ferrum” w Japonii (tamże) / 194
 19. Rurociągi z huty „Ferrum” w Brazylii (tamże) / 194
 20. Witos w swoim gospodarstwie w Wierzchosławicach (A. Zakrzewski, op. cit.) / 219
 21. List gończy za politykami skazanymi w procesie brzeskim (Historia Polski, t. IV, cz. 3, makieta, Warszawa 1978) / 211
 22. Prezydium V Zjazdu KPP (HPRR, t. I) / 222
 23. Julian Leszczyński-Leński (II Zjazd...) / 223
 24. Straj okupacyjny w kopalni „Pokój” (1933) (HPRR, t. I) / 225
 25. Kobiety w oczekiwaniu na górników strajkujących w kopalni „Klimontów” (1933). H. i T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935—1939), Warszawa 1970) / 226
 26. Marzec 1933: nowy kanclerz Adolf Hitler wita w Poczdamie prezydenta Rzeszy niemieckiej marsz. Hindenburga (J. Hoffmann, Spiegel der Zeiten, Bd. 4, Frankfurt am (M. 1971) / 229
 27. Pożar Reichstagu w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I, Berlin [1934] / 229
 28. Publiczne palenie książek w Berlinie w maju 1933 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 230
 29. Po uprzednim anulowaniu zakazu traktatu wersalskiego przekazanie hitlerowskiej marynarce wojennej nowych łodzi podwodnych (1935) (Wulf Bley, Das Jahr III, Berlin 1936) / 235
 30. Minister propagandy III Rzeszy Goebbels z wizytą w Warszawie w 1934 r. Od lewej: ambasador Rzeszy w Warszawie von Moltke, marsz. Piłsudski, min. Goebbels, min. Beck (Wulf Bley, Das Jahr II, Berlin 1935) / 236
 31. Hitler przemawia na wiecu przedwyborczym w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I...) / 238
 32. Członkowie sekretariatu politycznego Międzynarodówki Komunistycznej w 1935 r. Sie-