Strona:Zielinski Historia Polski-Spisy.djvu/009

Ta strona została przepisana.


dzą od lewej: G. Dymitrow, P. Togliatti, W.Florin; stoją: O. Kuusinen, D. Manuilski, K. Gottwald, W. Pieck (H PRR, t. I) / 240
 1. Wydana przez Międzynarodową Organizację Pomocy Rewolucjonistom we Francji pocztówka przeciwko założeniu w Polsce tzw. obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (HPRR, t. I) / 242
 2. Uroczysty akt podpisania nowej konstytucji (kwietniowej) na zamku królewskim w Warszawie przez prezydenta Mościckiego (Kalendarz IKC 1936 / 243
 3. Prezydent Mościcki przemawia nad trumną marsz. Piłsudskiego u wejścia do katedry na Wawelu (tamże) / 245
 4. Marszałek Edward Rydz-Śmigły (Marsz ku wojnie...) / 246
 5. Premier Felicjan Sławoj Składkowski (tamże) / 247
 6. Chłopi głosują za udziałem w strajku (Przeworsk, 1937 r.) (HPRR, t. I) / 247
 7. Winiety kilku czasopism jednolitofrontowych (HPRR, t. I) / 249
 8. Literaci w pochodzie 1–majowym w Warszawie w 1936 r. (HPRR, t. I) / 250
 9. Uczestnicy konferencji w Monachium w 1938 r. Od lewej: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, Ciano (J. Hoffmann, op. cit. / 259
 10. Antypolskie przemówienie Gauleitera Gdańska, A. Forstera w 1939 r. (Marsz ku wojnie... ) / 261
 11. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski / 265
 12. Zapora i sztuczny zbiornik wodny w Porąbce na Sole (1937) (Kalendarz IKC 1938) / 265
 13. Pole Mokotowskie w Warszawie: przekazanie wojsku 126 samolotów ufundowanych przez społeczeństwo (tamże) / 270
 14. Oddziały niemieckie wjeżdżają do Pragi czeskiej 15 marca 1939 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 272
 15. Przemówienie min. Becka w sejmie 5 maja 1939 r. odrzucające kategorycznie żądania Hitlera wobec Polski (tamże) / 274
 16. Ofiarność społeczeństwa na cele wojskowe (Marsz ku wojnie...) / 275
 17. Jedna z wielu manifestacji przeciwniemieckich w Polsce w 1939 r. (Marsz ku wojnie...) / 275
 18. Rozdawanie chleba i herbaty bezrobotnym na ulicach Warszawy (H. i T. Jędruszczak, op. cit.) / 292
 19. Wyeksmitowana rodzina bezrobotnych w Warszawie (1930) (HPRR, t. I) / 296
 20. Szybkie niemieckie zagony pancerne zaskakiwały niekiedy rolników przy pracy w polu (R. Cartier, Der Weltkrieg, München 1967) / 371
 21. Major Henryk Sucharski. dowódca obrony Westerplatte (II wojna światowa. Wojna obronna Polski 1939 r. Warszawa 1979, dalej: (Wojna obronna...) / 372
 22. Westerplatte po zakończeniu walk (Wojna obronna...) / 373
 23. Manifestacja mieszkańców Warszawy na wiadomość o wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Anglię i Francję 3 września 1939 r. (Wojna obronna...) / 374
 24. Walki w Sochaczewie (Wojna obronna...) / 375
 25. Ludność cywilna Warszawy przy budowie umocnień (Wojna obronna...) / 376