Użycie

edytuj

Szablon {{Łamane przez}} wyświetla dwie wartości rozdzielone kreską ukośną. Został wydzielony na wypadek gdyby narzędzia typograficzne umożliwiały w przyszłości wygląd korzystniejszy od zwykłego wpisania znakami ASCII.

Opis parametrów

edytuj
  1. tekst przez znakiem łamania
  2. tekst po znaku łamani
  3. opcjonalnie id do nadania kotwicy do wyniku szablonu

Przykład

edytuj

«{{Łamane przez|ściśle tajne|poufne}}» zmienia tekst w «ściśle tajne/poufne».

Zobacz też

edytuj