Szablon:Wolnelektury-autor


Utwory Autora w serwisie Wolne Lektury

Użycie Edytuj

{{Wolnelektury-autor|Autora|Nazwa_strony}}

gdzie "Autora" należy zastąpić imieniem i nazwiskiem autora w dopełniaczu, zaś "Nazwa strony" należy zastąpić nazwą odpowiedniej strony w serwisie "Wolne lektury".

Przykład Edytuj

{{Wolnelektury-autor|Jana Kochanowskiego|jan-kochanowski}}

Co daje efekt:
Utwory Jana Kochanowskiego w serwisie Wolne Lektury