Tam, gdzie jesteś ty, o pani...


Tam, gdzie jesteś ty, o pani... • Hafez
Tam, gdzie jesteś ty, o pani...
Hafez
Przekład: Antoni Lange.

Tam, gdzie jesteś ty, o pani —
Na tem miejscu chcę umierać:
Nie chcę żadnej mórz przystani,
W twej przystani chcę umierać!
Bogacz skarby i klejnoty,
Gdy nadejdzie czas, porzuci:
Ja przy tobie, skarbie złoty,
Ach, przy tobie chcę umierać!
A gdy skryjesz się przede mną,
Ja u drzwi twych się położę:
Czy w dzień jasny, czy w noc ciemną —
U twych drzwi ja chcę umierać.
Me ostatnie słowo, Boże,
Jakież będzie? Ach! jej imię!
Toć inaczej być nie może.
Z tem ja słowem chcę umierać.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie tłumacza: Antoni Lange.