Wikiźródła:Narzędzia/gConfig

gConfig to menedżer ustawień dla gadżetów. Koniec z modyfikowaniem common.js!

Dla użytkownikówEdytuj

Ustawienia gadżetów wykorzystujących gConfig można zmienić na nowej stronie specjalnej Specjalna:GadgetPrefs, linkowanej także na górze sekcji Gadżetów w zwykłych Preferencjach oraz pod ikonką koła zębatego   przy opisach poszczególnych gadżetów. Wyświetlany jest na niej formularz pozwalający zmienić dowolne ustawienia włączonych gadżetów.

gConfig włącza się automatycznie, gdy wybierzesz jeden z wykorzystujących go gadżetów.

Ustawienia są zapisywane w preferencjach użytkownika (przy użyciu tego samego mechanizmu, z którego korzysta Specjalna:Preferencje) oraz w ciasteczkach.

Przykładowe gadżety wykorzystujące gConfig (lista może być niepełna):

Dla deweloperówEdytuj

Aby dodać swój gadżet (lub skrypt niebędący gadżetem) do gConfiga:

 1. otocz całość skryptu w blok mw.loader.using('ext.gadget.gConfig', function(){ ... }) (aby upewnić się, że gConfig załaduje się, zanim spróbujemy go użyć)
 2. na początku kodu (wewnątrz tego bloku, ale poza $(document).ready / addOnloadHook itp.) użyj funkcji gConfig.register, aby zarejestrować listę obsługiwanych ustawień (patrz poniżej)
 3. w kodzie za każdym razem, gdy chcesz odczytać ustawienie, użyj gConfig.get (patrz poniżej)

Przykład: zmiany wprowadzone w gadżecie disFixer przystosowujące go do gConfiga.

Poza opisanymi poniżej funkcjami gadżet udostępnia także kilka innych funkcji i zmiennych, które raczej nie będą potrzebne. Są opisane w komentarzach w kodzie gadżetu (po angielsku).

gConfig.registerEdytuj

Pozwala zarejestrować listę obsługiwanych przez dany gadżet ustawień. Przyjmuje trzy argumenty:

 • gadget: identyfikator gadżetu, wykorzystywany do rozpoznawania powiązanych ciasteczek i preferencji MediaWiki. Dopuszczalne tylko litery ASCII, cyfry i podkreślnik. Zwykle uproszczona nazwa gadżetu.
 • gadgetInfo: obiekt zawierający podstawowe informacje o gadżecie:
  • name [wymagane]: nazwa gadżetu wyświetlana w nagłówku sekcji w preferencjach gadżetów,
  • descriptionPage: nazwa strony z opisem gadżetu (do niej będzie linkować ww. nagłówek).
 • settings: lista opcji konfiguracyjnych. Każda z opcji to obiekt o poniższych kluczach:
  • name [wymagane]: identyfikator ustawienia, nie pokazywany w interfejsie
  • desc [wymagane]: opis ustawienia, wyświetlany na stronie preferencji
  • descMode: zawartość opisu: plain / wikitext (domyślnie plain)
  • type [wymagane]: typ wartości: boolean / integer / numeric / string, każdy typ jest inaczej wyświetlany w pref. i walidowany
  • deflt [wymagane]: domyślna wartość
  • validation: sposób walidacji wprowadzonych danych. Jedno z:
   • tablica [min, max]: zakres dopuszczalnych wartości dla typów integer i numeric
   • funkcja function(value){ ... }: funkcja sprawdzająca poprawność wartości. Jako jedyny parametr przekazana zostanie wprowadzona przez użytkownika wartość. Jeśli jest nieprawidłowa, funkcja musi użyć throw, aby zwrócić informację o błędzie, która zostanie wyświetlona obok opisu danego ustawienia. Funkcja musi zwrócić prawidłową wartość dla danego ustawienia (może modyfikować przekazaną jej zmienną).
  • legacy: dla ułatwienia migracji obecnych skryptów na gConfig, pozwala "zaimportować" wartość z ustawień wpisywanych do pliku JS. Jeśli odnajdzie takie ustawienie, na stronie preferencji nie będzie ono modyfikowalne, a użytkownik otrzyma informację, jak zrobić, aby było (usunąć z *.js). Jedno z:
   • tablica [object, property]: wartość zostanie wczytana z wyrażenia object[property], jeśli jest ono zdefiniowane. object to najczęście po prostu window (czyli: operujemy na zmiennej globalnych o nazwie property)
   • obiekt: jak wyżej, wartość dla property będzie taka sama, jak identyfikator ustawienia name

Przydługi przykład:

gConfig.register(
 'lipsum',
 {
  name: 'Lorem ipsum gadget',
  descriptionPage: 'Wikipedia:Lorem ipsum gadget'
 },
 [
  {
   name: 'boolean',
   desc: 'Boolean value.',
   type: 'boolean',
   deflt: true
  }, {
   name: 'integer',
   desc: 'Integral number between 0 and 30.',
   type: 'integer',
   deflt: 20,
   validation: [0, 30]
  }, {
   name: 'float',
   desc: '[[Floating-point number]] between -1 and 1.',
   descMode: 'wikitext',
   type: 'numeric',
   deflt: 0.5,
   validation: [-1, 1]
  }, {
   name: 'string',
   desc: 'Text value.',
   type: 'string',
   deflt: 'test'
  }, {
   name: 'evenonly-passive',
   desc: 'Even numbers only. Will be rounded down if an odd number is given.',
   type: 'integer',
   deflt: 0,
   validation: function(n){ return n%2!=0 ? n-1 : n; }
  }, {
   name: 'evenonly-agressive',
   desc: 'Even numbers only. Will prevent saving if an odd number is given.',
   type: 'integer',
   deflt: 0,
   validation: function(n){ if(n%2!=0){ throw 'Requires an even number!' }; return n; }
  }
 ]
);

gConfig.getEdytuj

Zwraca wartość dla danego ustawienia danego gadżetu. Przyjmuje dwa argumenty:

 • gadget: identyfikator gadżetu, jak w gConfig.register.
 • setting: nazwa ustawienia, jak name w gConfig.register.