Wikiźródła:Zasady zamieszczania linków zewnętrznych

Ten dokument omawia oficjalne zalecenia edycyjne dotyczące wstawiania odnośników do stron zewnętrznych na stronach Wikiźródeł.

Cel dodawania odnośników WWW Edytuj

Podstawowymi celami dodawania linków zewnętrznych są

 • wskazanie źródła z którego pobrano treść utworu
 • ułatwienie czytelnikowi odnalezienia wartościowych treści, które nie mogą znaleźć się w Wikipedii lub innym projekcie siostrzanym, w szczególności
 • analizy, opracowania utworów
 • wersja multimedialna utworu

Lista pozytywna Edytuj

Dodawane odnośniki powinny spełniać następujące warunki:

 1. Witryny muszą uzupełniać zawartość Wikiźródeł o konkretne wartości, na przykład:
  • teksty źródłowe, które nie mogą znaleźć się na Wikiźródłach, pod warunkiem, że kopie, do których prowadzą odnośniki, nie naruszają praw autorskich,
  • materiały multimedialne nieobjęte licencjami GFDL, CC lub PD, pod warunkiem, że kopie, do których prowadzą odnośniki, nie naruszają praw autorskich,
  • tekst w wersji uwspółcześnionej jeśli brak jest takiej wersji na Wikiźródłach.
 2. Linki powinny prowadzić bezpośrednio do materiałów związanych z danym tekstem lub autorem.
 3. Linki powinny być wyraźnie oddzielone od zasadniczej treści.
 4. Odnośniki nie powinny przeważać objętościowo nad treścią.
 5. Każdy link powinien być odpowiednio opisany, tak, aby było wiadomo, czego dotyczy.

Lista negatywna Edytuj

Pewne rodzaje odnośników nie powinny być wprowadzane do Wikiźródeł:

 1. Nie wolno wstawiać linków do stron zawierających materiały łamiące prawo.
 2. Nie wolno wstawiać linków do stron mogących zawierać nieautoryzowane materiały objęte prawem autorskim, na przykład ekranizacje utworów, niedopuszczalne jest także wstawianie linków do krótkich fragmentów utworów w formacie audio.
 3. Nie wolno wstawiać linków do stron komercyjnych, których wartość merytoryczna jest wątpliwa.
 4. Nie wolno wstawiać linków, których jedynym celem jest promocja danego serwisu internetowego.
 5. Nie wolno wstawiać linków do stron, które podają ewidentną nieprawdę, posiadają cechy paszkwilu i niesprawdzonych pomówień, nawołują do przemocy, nienawiści lub zawierają materiały pornograficzne.
 6. Nie należy wstawiać linków do fan-klubów, forów dyskusyjnych, blogów i serwisów plotkarskich.
 7. Nie należy wstawiać linków do stron, które często ulegają zmianie, są widoczne publicznie tylko przez krótki czas lub które od samego początku nie są dostępne dla każdego czytelnika (np. wymagają rejestracji lub opłaty).
 8. Odradzane jest wstawianie linków obcojęzycznych, chyba że podobne strony nie są dostępne w języku polskim lub są dużo uboższe od obcojęzycznych.
 9. Nie należy wstawiać linków do stron zawierających recenzje.

Masowe dodawanie odnośników Edytuj

 1. Masowe umieszczanie odnośników do jednego serwisu w wielu artykułach w Wikiźródłach nie jest wskazane i może zostać potraktowane jako reklama danej witryny niezależnie od wartości poszczególnych stron serwisu.
 2. Jeśli uważasz, że szczególnie wysokiej jakości witryna powinna zostać dodana jako odnośnik do wielu artykułów, zgłoś taką propozycję w Skryptorium i uzyskaj konsensus w dyskusji na jej temat. Propozycja powinna zawierać adres witryny, wyjaśnienie gdzie ma być wstawiony do niej link oraz uzasadnienie.
 3. Edycje polegające na masowym dodawaniu linków zewnętrznych, które nie zostały przedyskutowane w Skryptorium będą automatycznie wycofywane.

Zalecenia szczegółowe Edytuj

Strona tekstu Edytuj

Strony tekstów są to wszystkie strony znajdujące się w przestrzeni głównej, a nie będące stroną autora.

Linki zewnętrzne można umieszczać na stronach zawierających treść utworu, jeśli cały utwór znajduje się na danej stronie. Jeśli utwór podzielony jest na przykład na rozdziały, z których każdy umieszczony jest na odrębnej stronie wtedy linki zewnętrzne należy umieszczać na stronie indeksowej. Oczywiście link do nagrania audio jednego rozdziału utworu powinien być na stronie rozdziału, a nie całej książki.

Linki raczej umieszczamy zazwyczaj na stronach zbiorczych, chyba, że jest wyraźne uzasadnienie umieszczenia linku na stronie z fragmentem utworu.

Strona dyskusji tekstu Edytuj

Jeśli tekst został pobrany z strony internetowej innego serwisu należy bezwzględnie na stronie dyskusji tekstu podać źródło pochodzenia tekstu, tak jak zrobiono to na przykład na stronie Dyskusja:Idzie zmierzch

Strona autora Edytuj

Na stronie autora powinny znaleźć się linki do:

 1. biogramu w polskiej Wikipedii
 2. zbioru cytatów w polskich Wikicytatach
 3. galerii na Commons
 4. biogramu w Wikipedii w języku w którym tworzył autor
 5. zbioru cytatów w Wikicytatach w języku w którym tworzył autor

Dla autorów wielojęzycznych można zamieścić linki do kilku języków, ale pod warunkiem, że twórczość w każdym z języków stanowi znaczącą część dorobku pisarza.

Oczywiście linki powinny zostać umieszczone jeśli prowadzą do istniejącej strony lub kategorii.

Na stronie autora mogą znaleźć się wyłącznie linki zewnętrzne do utworów, których nie można zamieścić na Wikiźródłach.

Strony proofread Edytuj

Na stronach przestrzeni Strona nie należy umieszczać linków zewnętrznych.

Na stronach przestrzeni Indeks umieszczać należy wyłącznie link do kategorii zawierającej skany utworu ewentualnie do strony całego pliku DJVU zamieszczonych na commons.