Śpiewnik kościelny/Jezu w Ogrójcu mdlejący

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jezu w Ogrójcu mdlejący
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni za umarłych
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.
Do Pana Jezusa.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f8 g8 a8 bes8 | \stemDown c4 d4 | c4 a4 | \stemUp f8 g8 a8 bes8 | \break
  \stemDown c4 d4 | c4 a4 \bar "." c8. bes16 a8 c8 | bes8. a16 bes8 g8 \fermata | \break
  c8. bes16 a8 c8 | bes8. a16 bes8 g8 \fermata | c8. bes16 a4 \fermata \bar "|."
  }
\addlyrics { \small {
  Je -- zu w_O -- grój -- cu mdle -- ją -- cy,
  Krwa -- wy pot wy -- le -- wa -- ją -- cy:
  Du -- sze w_czy -- szczu o -- mdle -- wa -- ją,
  Twej o -- chło -- dy wy -- glą -- da -- ją, O Je -- zu!
}}


Jezu w Ogrójcu mdlejący,
Krwawy pot wylewający:
Dusze w czyszczu omdlewają,
Twej ochłody wyglądają, O Jezu!

Przez twój pot o Jezu drogi!
Wyzwól dusze z męki srogiej:

Potu krwawego strumienie,
Niechaj zaleją płomienie, O Jezu!

Przez twe Jezu dyscypliny,
Któreś cierpiał dla dusz winy;
Niech z rózg krwią twoją zbroczonych,
Spłyną krople na strapionych, O Jezu!

Królu w cierniowej koronie,
Przez ukłóte twoje skronie,
Wyrwij z czyszcza do korony,
Którzy żebrzą twej obrony, O Jezu!

Krzyż okrutny dzwigający,
Po trzykroć upadający;
Przez ten ciężar krzyża twego,
Wyzwól z ognia czyszczowego, O Jezu!

Jezu z sukien obnażony,
I na krzyżu rozciągniony;
Dusze z czyszcza wyglądają,
Ręce ku tobie ściągają, O Jezu!

Jezu z krzyżem podniesiony,
Między łotry policzony,
Policz dusze między święte,
Przez twe bole niepojęte, O Jezu!

Niechaj z boku przebitego,
Z serca twego zranionego,
Spłyną do czyszcza strumienie,
Na dusz wiernych ochłodzenie, O Jezu!

Jezu do grobu złożony,
Maścią drogą namaszczony,
Wypuść te dusze z więzienia,
Niechaj dostąpią zbawienia, O Jezu!

Przez twą Chryste srogą mękę,
Podaj duszom w czyszczu rękę,

Wyciągnij je do swobody,
Policz między świętych trzody,O Jezu!

Wprowadź do rajskiej wieczności,
Do niebieskiej szczęśliwości,
Gdzie Święci, Święty! śpiewają,
Trójcę świętą wychwalają,O Jezu!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).