Śpiewnik kościelny/Przez czyszczowe upalenia

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przez czyszczowe upalenia
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni za umarłych
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ II.
Do Najświętszej Maryi Panny.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." d8 [e8] f8 [g8] a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}
Z przydawaniem po pierwszych dwóch wierszach,
Maryja!

\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." a'4 a4 a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}

Przez czyszczowe upalenia,
Którzy znoszą przewinienia,
Łzy lejąc bez pocieszenia,
Żebrzą twego użalenia, O Maryja!

Tyś źródło grzechy czyszczące,
Wszystkim zdrowie przynoszące,
Posilaj umierające,
Ratuj męki ponoszące, O Maryja!

Ktobie umarli wzdychają,
W tobie ufność pokładają,
Niech twarz macierzyńską znają,
Niech przez cię nieba dostają, O Maryja!

Kluczu do nieba zrządzony,
Więzień w czyszczu utrapiony,
Pragnie przez cię być puszczony
Z więzienia w niebieskie strony,O Maryja!

Sprawiedliwych oświecenie,
Nadziei grzesznych zmocnienie,
Niech przez twoje przyczynienie,
Gasną czyszczowe płomienie,O Maryja!

Twe zasługi, twe przyczyny,
Popłaciwszy grzechów winy,
Niech wprowadzą ludzkie syny,
Z mąk do niebieskiej krainy.O Maryja!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).