Śpiewnik kościelny/Racz być Chryste przebłaganym

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Racz być Chryste przebłaganym
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XXVIII.
O Wszystkich Świętych.
Z łacińskiego: Placare.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown c2 f2 | c2 d2 | c2 a2 (bes4) g4 a2 \fermata | c2 f2 | \break
  c2 d2 | c2 a2 (bes4) g4 a2 \fermata \bar "|." | c2 f2 | d2 e2 | \break
  f2 e2 | e2 f2 \fermata | c2 d2 | c2 bes2 | \stemUp a2 g2 | g2 a2 \fermata \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  Racz być Chry -- ste prze -- bła -- ga -- nym,
  Ku nam grze -- sznym swym pod -- da -- nym:
  Za któ -- re -- mi Oj -- ca bła -- ga,
  Świę -- tej twej Ma -- tki po -- wa -- ga.
}}

Racz być Chryste przebłaganym,
Ku nam grzesznym swym poddanym:
Za któremi Ojca błaga,
Świętej twej Matki powaga.

Wy też niebiescy Duchowie,
Wszystkich chorów Aniołowie,
Przeszłe grzechy i przytomne
Znieście i przyszłe ułomne.

Apostołowie, Prorocy,
Bądźcie przed sędzią w pomocy:
Szczerze czynim z serc westchnienie,
Niechaj mamy odpuszczenie.

Wy męczeństwa purpuraci,
Wy niebiescy kandydaci
Wyznawcy, ziemscy wygnańcy,
Zróbcież nas swemi mieszkańcy.

Wy chory czyste dziewicze,
I gromady pustelnicze,
Was Bóg niebieską ozdobą
Uczcił, weźcież i nas z sobą.

Znieście niewierne narody
W naszych krajach, niechaj trzody
Kościelnej Pasterz jedyny,
Będzie na wszystkie krainy.

Chwała Ojcu przedwiecznemu,
I Synowi jedynemu,
Wraz z Duchem świętym społecznie,
Bądź teraz, zawsze i wiecznie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).